Upravit obsah

PEČUJEME O VAŠE TĚLO, MYSL A DUŠI.

KONTAKTNÍ INFORMACE

puraka.cz

Masáže, fyzioterapie a reiki

Barbora Jarolímková

Jmenuji se Barbora Jarolímková a jsem ráda, že se Vám mohu představit na stránkách Puraky.
Mé sportovní dětství přešlo v závodní mládí a přes varování sportovní lékařky, že moje páteř není vhodné atletikou zatěžovat, jsem byla ve svém živlu. Byl to můj sen, který jsem prožívala s postupnou bolestivostí, která se stala součástí každodennosti…. Úraz ani bolesti jsem v té době nebrala jako “varovný” signál a ani jsem , myslím si, nic nevěděla o “životní lince osudu”. Až s odstupem času, s věkem nasbíranými zkušenostmi a při pohledu do zpětného zrcádka, mi spousta věcí dochází…
Studijní cesta mně dovedla do Prahy k oboru diplomovaný fyzioterapeut. Pro sportovkyni, která znala pojem rehabilitace jako regenerace, to byl zprvu velký šok, jezdit na praxe do fakultních nemocnic a rehabilitačních pracovišť. Ale byla to “škola života”, za kterou jsem velice vděčná, ostatně jako za veškeré zkoušky, neboť bych nedošla až k objevení poslání, které mně naplňuje, což je práce s lidmi. Ne málokdy jsem si samozřejmě říkala, že mne ale vyčerpává. Přistupovala jsem velice zodpovědně možná až urputně ve snaze “všem” pomoci. Mé tělo se snažilo mnohdy volat o pomoc, ale pro mne byli důležitější ostatní, než já sama… Následné pracovní a osobní zkušenosti mě sice obohacovaly, naplňovaly a posouvaly kupředu, stejně jako nutkání něco dál a dál objevovat, protože vlastně “vím, že nic nevím”…
Na této cestě se mi dostalo krásných setkání se spoustou učitelů. Dostala jsem se k alternativním terapiím, které mi vyvažovaly medicínské vzdělání a práci ve zdravotnictví. Absolvovala jsem mini ezoterní školičku a Reiki, kdy nejcenějším pro mně bylo se díky tomu začít zajímat o sebe, své tělo a duši, hledání sebelásky, sebedůvěry a sebepoznání… Zároveň přes kurzy v oboru fyzioterapie se mi dostávalo většího smyslu propojenosti a důležitosti ve smyslu poctivosti k sobě a ostatním. V tom stále pokračuji a pokračovat budu, neboť jen díky neustálému seberozvoji se mohu posouvat dál a nabízet vhodné terapie ostatním. Vnímám to jako snahu o soulad mezi naším fyzickým tělem a duší tak, abychom mohli se vztyčenou hlavou a úsměvem ve tváři kráčet tímto světem…
Nabízím terapie, které mám vyzkoušené na sobě, nadále se v nich vzdělávám a s empatickým přístupem, pokorou, láskou a především s úctou k životu pracuji. Každý jsme jedinečný originál, proto si zasloužíme to nejlepší a nejkrásnější. Bude mi ctí, se s Vámi potkat.

Aromaterapeutické masáže

Masáž – zážitek pro tělo a duši

Lidský láskyplný dotek vždy byl, je a bude velmi důležitý v životě každého z nás. Žádná technika ho nemůže nahradit. Jeho léčivá síla je úžasná a nepostradatelná, proto mluvíme o relaxaci – uvolnění a regeneraci – obnovení sil. Dotek, hmat představuje nonverbální komunikační prostředek. Spojuje, navazuje, prohlubuje či zesiluje příjemný prožitek sounáležitosti. Masáž představuje soulad hmatů, s cílem odplavit stres, zmírnit napětí a bolestivost, povzbudit imutintí systém a navodit pocit klidu a bezpečí. Vnímání doteku je individuální a každý může mít v oblibě jinou sílu hmatu.

Osobně masáž pro mě představuje vytvořit pro klienta rituál, který bude pro něj zážitkem a splní jeho přání a očekávání.

Aromaterapeutické masáže

Aromaterapie

Příroda je dokonalý zdroj ozdravení a uklidnění. Ona dokonalost prostě je. Aromaterapie představuje formu, která využívá vonné složky rostlin (éterický olej) k léčebnému působení. Spolu s nosným olejem se využívá tento dar rostlin při aromamasáži. Cílem může být zklidnění nebo stimulace ve spojení se spaciálními masážními tahy. Esence přes čichové centrum ovlivňují nervový systém, což působí blahodárně na psychiku. Látky pronikající přes kůži do krevního oběhu působí na tělesnou stránku.

Cílem relaxační a regenerační masáže je odstranění svalové únavy s uklidňujícím účinkem, odplavení napětí, vyživení kůže a urychlení regenerace.

Puraka - Masáže, fyzioterapie a reiki
Puraka - Masáže, fyzioterapie a reiki

Manuální lymfodrenáž

Jemná a specifická technika drenáže, kdy pracujeme s tekutinou (lymfou) s cílem správného fungování lymfatického systému. Jak se říká: „Stojaté vody zatuchají“. Chceme to tak mít ve svém těle? Hlavní funkcí lymfatického systému je transport živin, odvod odpadních látek a obranná funkce (imunita). Technikou podporujeme přirozený odtok lymfy, kdy při správném fungování lymfatického systému by denně měly protéci 2-3litry mízy hrudním mízovodem.

Jedná se o účinnou terapii otoků a aktivizaci imunitních procesů v těle.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je jedna z částí rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu a vychází ze znalostí anatomie, fyziologie, vývojové kineziologie či biomechaniky. V poslední době se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, kdy můžeme mít pocit, že je to díky technického pokroku a vývoji nových přístrojů. Nezapomínejme však, že fyzioterapie pochází z řeckého “physis” – příroda a “therapeia” – léčení.  

Spirální stabilizace páteře – metodika Dr. Richarda Smíška

Úžasná komplexní cvičební metoda českého lékaře představuje trénink pohybového aparátu vedoucí ke správným pohybovým návykům. Funguje preventivně či léčebně, kdy účinný soubor cviků cvičíme se speciálně vyvinutým lanem, jenž představuje jemný tah pro protažení vertikálních svalových řetězců (tendence ke zkracování) a lehký odpor pro svaly spirálních svalových řetězců (tendence k ochabnutí). Dochází k nápravě svalové nerovnováhy, úlevě od bolesti zad a kloubů, formování postavy a regeneraci meziobratlových plotének tak, abychom měli kvalitní život se zdravým pohybem. Nejzásadnějším naším pohybem je bipedální lokomoce = chůze 

Pohyb je život a žijeme každý za sebe, proto naše svaly nikdo jiný neodcvičí. Cvičit SM systém (dřívější název – SM = stabilizace – mobilizace) může opravdu úplně každý. Stačí se jen rozhodnout pro zdraví. Neboť jak praví sokolské heslo: “Ve zdravém těle zdravý duch”!

Reiki

Reiki vychází z myšlenky existence univerzální životní energie, která je všude kolem nás a proudí v každém člověku. Životní energie má svou roli po tisíce let v různých kulturách. V Číně je nazývána “čchi”, v hinduismu je známa jako “prana”, u starých Egypťanů jako “ka”.

Umění reiki vzniklo v 19.století v Japonsku. Výraz je tvořen ze dvou slov – ”rei” v japonštině znamená “univerzální” a “ki” se překládá jako “životní energie”. Při nemoci, stresu či ztrátě rovnováhy se její tok narušuje. Léčivá moc reiki spočívá v duchovní stránce, která je fascinující a dává prostor pro zkoumání a objevování. Reiki posiluje naší citovou stránku, nabíjí nás energií, učí nás reagovat na různé situace a rozdává dobro. Přenos léčebné energie probíhá přes ruce na principu dárce a příjemce. Reiki může být i cestou jakési “duchovní obnovy” či zvolenou životní cestou.

Jako terapeutická metoda je jedinečná, neboť pozitivní působení se dostane tam, kde je ho nejvíce potřeba.Vyvážené a nenarušené proudění energie tělem nabízí prostor k vyváženosti, čímž se bystří mysl a uvolňují se stresy a bolesti.